fbpx

Lisäpalvelut

EAS-koulutus

Ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutus
44,90
 • 4 teoriatuntia (verkkotunteina)

Yksittäinen ajotunti / Lisäajotunti

80
 • Henkilöautolla/mopolla/mopoautolla/simulaattorilla

Sähköinen oppimateriaali

Kuljettajatutkinnon teoriakoeharjoittelu-ohjelma, oppikirjamateriaali
50
 • Sähköinen oppimisympäristö
 • Oppimateriaali

Auton käyttö ajokokeessa (ilman ajotunteja)

130
 • Henkilöauton käyttö ajokeessa

Ajokoepaketti

190
 • 1 ajotunti
 • Ajoneuvon käyttö ajokokeessa

Ajokyvyn arviointia täydentävät palvelut

Tarjoamme kuljettajan ajokyvyn arviointia täydentäviä palveluita, ajotaitoa ja ajokykyyn liittyviä arviointipalveluja, sekä ajokunnon ylläpitäviä koulutuspalveluita useissa kaupungeissa. Ajo voidaan suorittaa millä tahansa kouluajoneuvollamme. Toimipisteestä riippuen valikoimastamme löytyy ajoneuvoja moposta rekkaan, joko manuaali- tai automaattivaihteisella autolla.

Yksittäiset diagnoosit eivät aina välttämättä kerro kokonaiskuvaa asiakkaan todellisesta ajokyvystä. Diagnoosin tueksi voidaan tehdä terveysperusteinen ajokyvyn testaus, jota lääkäri voi käyttää päätöksensä tukena. Ajokyku tulisi selvittää viimeistään silloin, kun arkipäivän askareiden suorittamisessa ilmenee ongelmia.

Lääkäri voi lausunnossaan ehdottaa henkilön määräämistä ajokokeeseen. Näissä tapauksissa henkilön tulee suorittaa ajokoe kuljettajantutkinnan vastaanottajan arvioimana (Ajovarma). Ajokoe ajetaan yrityksemme kouluajoneuvolla. Käytännössä kyse on vastaavasta tilanteesta kuin ns. insinööriajossa, jossa tutkinnon vastaanottajan arvioi henkilön suoriutumista normaalissa liikennevirrassa. Ajokoe tehdään aina samalla tavalla. Ajokoetta edellytetään usein esimerkiksi jos lääkäri haluaa varmistua henkilön turvallisesta suoriutumisesta liikenteessä. Ennen ajokoetta henkilö voi ottaa ajotunteja, tai ajaan harjoitusajokokeen, joka antaa suuntaa ja malleja ajokoetta varten.

Ajokyvyn kuntoutus

Pitkään ajamattomuus vaikuttaa ajokykyyn. Ajokyvyn kuntoutuksessa palautetaan rutiineita, sekä turvallisia toimintamalleja liikenteeseen. Kuntoutus voidaan ajaa joko automaatti- tai manuaalivaihteisella autolla. Kuntoutus alkaa aina henkilökohtaisella tapaamisella, jossa erikoistunut liikenneopettajamme laatii kuntoutussuunnitelman tarvittavine sisältöineen.

Työkyvyn arviointi

Ammatikseen ajavien henkilöiden ajoterveyden tutkimukset ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi pitkän työstä poissaolon, sairaskohtauksen, tai onnettomuuden jälkeen. Ammattikuljettajan ajoterveyden, sekä työkyvyn arviointi vaativat ammattimaisesti tehdyn selvityksen, jossa asiaan erikoistunut liikenneopettaja laatii arvion yhdessä neurologin, tai työterveyslääkärin kanssa. Arviointi suoritetaan tutkittavan työnkuvaan kuuluvalla ajoneuvolla, esimerkiksi kuorma-, tai linja-autolla ja se sisältää liikenteessä työtehtävän kuvaan kuuluvan ajosuorituksen. Tutkimus voidaan toteuttaa myös osana työkokeilua.

Ajokyvyn arviointi

Lääkäri voi osana tekemäänsä lääkärintarkastusta, oman päätöksentekonsa tueksi, lähettää henkilön terveysperusteiseen ajokyvyn testaamiseen. Tällainen tutkimus toteutetaan normaalissa liikennevirrassa yrityksemme autolla ajokyvyn arviointeihin erikoistuneen liikenneopettajan valvonnassa. Myös lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen voi olla mukana arviointitilanteessa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin lääkärin antamien esitietojen pohjalta. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi muun liikenteen havainnointi. Liikenneopettaja laatii ajokyvystä raportin, jota Lääkäri käyttää päätöksentekonsa tukena laatiessaan lausuntoa ajoterveysvaatimusten täyttymisestä. (Ajokyvyn arviointi kestää palautekeskusteluineen kaksi tuntia. Kouluajoneuvossa on tallennuslaitteisto, joka tallentaa ajosuoritteen myöhempää tarkastelua varten. Tallenne toimitetaan tarvittaessa myös lääkärille myöhempää tarkastelua varten. Arviointia helpottaa, mikäli arviointia varten toimitetaan sairaskertomus, jolloin arviointi voidaan suunnitella mittaamaan juuri kyseisen henkilön toimintakykyä liikenteessä. Arvioinnista laaditaan aina raportti, joka toimitetaan sekä lääkärille että arvioidulle henkilölle.)
110
 • 1 ajotunti
 • Lausunto lääkärille ajokyvyn arvioinnista

Ajonäyte

Ajonäyte voidaan pyytää esimerkiksi silloin, kun toinen yläraaja on huonosti toimiva ja mietitään esimerkiksi lisähallintalaitteiden käyttöä. Ajonäyte suoritetaan yleensä suljetulla alueella ja sen tarkoitus on selvittää edellytykset ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöön. Ajonäyte suoritetaan yrityksemme kouluajoneuvolla ja sen vastaanottaa Ajovarma Oy:n tutkinnon vastaanottaja.
110
 • Ajonäyte, kestoltaan n. 1h
 • Lausunto lääkärille ajonäytteestä